Han Ying Shi Shi Wai Jiao Ci Dian


Author by : 过家鼎
Languange Used : en
Release Date : 1987
Publisher by :
Han Ying Shi Shi Wai Jiao Ci Dian


Author by : 过家鼎
Languange Used : en
Release Date : 1987
Publisher by :
Twentieth Century China


Author by : James H. Cole
Languange Used : en
Release Date : 2003-06-30
Publisher by : M.E. Sharpe
Jian Ming Ying Han Ke Ji Ci Dian


Author by : Xi'an jiao tong da xue. Wai yu jiao yan shi
Languange Used : en
Release Date : 1978
Publisher by :
China S Unequal Treaties


Author by : Dong Wang
Languange Used : en
Release Date : 2005-01-01
Publisher by : Lexington Books
An Annotated Bibliography Of Chinese Film Studies


Author by : Jim Cheng
Languange Used : en
Release Date : 2004-10-01
Publisher by : Hong Kong University Press
Where Theory And Practice Meet


Author by : Laurence Wong
Languange Used : en
Release Date : 2016-08-17
Publisher by : Cambridge Scholars Publishing